Team Finland -kasvuohjelmat ovat hallitusohjelmassa sovittu työväline suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Kasvuohjelmista on 30.9.2016 julkaistu puolivälin arvio osana...

http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-rehn-team-finland-toiminnan-kehittaminen-aloitetaan-kasvuohjelmien-paivittamisella

Toimitilamarkkinoiden pelikenttä on keskellä murrosta. Pääkaupunkiseudun tilamarkkinoilla monet ikääntyneet tilat ovat tyhjillään tai vajaakäytössä. Samaan aikaan niin julkiset kuin yksityisetkin organisaatiot pohtivat tilatarpeitaan ja valmistautuvat siirtymään monitilatoimistoihin. Muuttuvat työn tekemisen mallit ja muuttoliike kaupunkien keskustoihin haastavat monet tutut tilabisneksen mallit.

Lue lisää

Ladataan…