Työelämä 2020 -hankkeessa käännettiin vuoden vaihteessa katse johtamiseen ja johtajuuteen. Halusimme lisätä yhteistä ymmärrystä suomalaisen johtamisen ominaispiirteistä ja pohtia mahdollisuuksia hyödyntää näitä voimakkaammin suomalaisen työelämäbrändin rakentamisessa.

http://tyoelama2020.fi/ajankohtaista/blogit/tyoelaman_muutoksentekijat/suomalainen_johtaminen_on_suoraselkaista_ja_rehellista_mutta_siita_puuttuu_aito_dialogisuus.5341.blog

Suomi haluaa rakentaa uuden kehitysyhtiönsä ja valtion osakeomistusten avulla uuden liki kolmen miljardin euron rahaston kehityshankkeisiin liittyen esimerkiksi digitalisaation, alustatalouden ja tekoälyn yrityksiin.

https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/suomi-kasaa-liki-kolmen-miljardin-euron-sotakassaa-rahoituskohteina-etenkin-alustatalous-ja-tekoaly-6702726

BUUSTIa myyntiin 08022018 Ladec Ruba Ostovallankumous 3.0

Myynti muuttuu, asiakas muuttuu – pysytkö kyydissä? Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n järjestämä tilaisuus 8.2.2018 Sibeliustalolla. Suomen menestynein myyntikirjailija Mika D. Rubanovitschin puheenvuoroissa käsiteltiin mm. asiakaskäyttäytymisen muuttumisesta. Miten digitalisaation myötä päästään kohtaamaan asiakas? Mitä mahdollisuuksia digitaaliset kanavat tarjoavat myyntityöhön? Miten social selling tukee myyntiprosessia?

https://youtube.com/watch?v=f8al1OKT6iE

Yritysten tulisi avata rohkeammin rajojaan ja tehdä laajemmin yhteistyötä asiakkaidensa, kumppaneidensa ja eri alojen toimijoiden kanssa uusien palveluinnovaatioiden kehittämiseksi, selviää Elina Sillanpään väitöstutkimuksesta.

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/uutiset-ja-tapahtumat/yhteinen-kehittaminen-avainasemassa-uusien-ja-houkuttelevien-palveluinnovaatioiden-syntymisessa-x254105c2

Ladataan…