Yhdessä kokeilemalla uutta digiliiketoimintaa teollisuusyrityksiin

DigiSyke -Hankkeen tavoitteena oli auttaa teollisuusyrityksiä ymmärtämään teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja kehittämään omia digitaalisia toimintatapojaan. Valmiuksia kehitettiin ja keskustelua heräteltiin hackathonien, yrityskohtaisten työpajojen ja avoimien seminaarien avulla. Onnistumisen edellytyksiä on luonut laaja yhteistyö tutkijoiden, oppilaitosten, elinkeinoyhtiöiden, asiantuntijayritysten ja teollisuuden välillä. ”Hankkeessa on syntynyt digitaalista liiketoimintaa edistävä ekosysteemi, jonka toiminta jatkuu myös hankerahoituksen päätyttyä,” kiteyttää hankkeen projektipäällikkö Timo Rainio Uudelta Tehtaalta.

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmä toi hankkeeseen henkilöstöjohtamisen näkökulmaa, joka unohdetaan usein digitalisaatiosta puhuttaessa. ”Teknologian kehityksen neljännellä, juuri nousemassa olevalla aallolla tarkoitetaan sitä, että digitalisaatio muuttaa organisaatioita ja työn tekemistä radikaalisti. Huomio kiinnittyy nyt enemmän toimintamallien ja ajattelutapojen muutokseen kuin tekniikkaan ja välineisiin sinänsä. Jatkuvaa oppimista edellytetään kaikilta. Uudistumista ei voi rajata vain johdon tehtäväksi,” pohtii ohjelmajohtaja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta. ”Yritykset, jotka ottavat henkilöstön koko osaamispotentiaalin käyttöön ja onnistuvat luomaan oppimista tukevan ja myönteisen kulttuurin, menestyvät varmasti myös tulevaisuudessa,” hän jatkaa. Työntekijän hyvinvoinnille työn digitalisoituminen on sekä haaste että mahdollisuus. Myös Timo Rainio ennustaa työn, oppimisen ja vapaa-ajan yhdistyvän toisiinsa tulevaisuudessa yhä saumattomammin.

Hankkeen osana toteutettiin nyt julkaistu pk-yrityksien digitalisaation alkuvaiheen suunnittelua ja kehittämistä auttava opassivusto. Sivustolla on esiteltynä kiinnostavia yrityscase -videoita ja asiantuntijapuheenvuoroja sekä perustietoa liiketoiminnan kehittämisestä. Yritykset voivat selvittää digitalisaation kehityspolkunsa seuraavia askelmerkkejä ilmaisen testin avulla.

Sivuston osoite on: https://research.uta.fi/digisyke/

Lisätiedot:

Riitta-Liisa Larjovuori, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto
email: riitta-liisa.larjovuori@uta.fi
050 433 6260

Timo Rainio, Hermia Group / Innovaatio Oy Uusi Tehdas
email: timo.rainio@newfactory.fi,
0500 736 605

comments powered by Disqus