Verkostojohtaminen edellyttää selkeää visiota ja yhteisiä arvoja

Olemme parhaillaan siirtymässä perinteisistä hierarkkisista yrityksistä verkostoyrityksiin ja tietoyhteiskunnasta verkostoyhteiskuntaan. Tämä vaikuttaa syvällisesti siihen, miten organisoimme ja johdamme yrityksiämme. Meidän on opittava johtamaan verkostoja. Tiukasta suunnittelusta ja kontrolloinnista siirrymme kohti itsestään organisoitumista.

http://tyoelama2020.fi/tyopaikoille/10_askelta_uudistumiseen/verkostojohtaminen?4401_m=4402

comments powered by Disqus