Työn murros ravistelee maailmaa: Balin suosituin coworking-paikka houkuttelee diginomadeja

Työelämä on murroksessa. Puhutaan neljännestä teollisesta vallankumouksesta. Suuri osa manuaalisista rutiinitöistä poistuu. Yhä useampi työllistää itse itsensä yrittäjänä. Huomattava osa nykyisistä ammattinimikkeistä katoaa ja tilalle syntyy uusia. Yksi esimerkki uudenlaisen työkulttuurin syntymisestä ovat yhteisölliset, paikkaan ja aikaan sitomattoman työn mahdollistavat, coworking-tilat.  Coworking on ilmiö, jolle on haastavaa löytää hyvää suomenkielistä vastinetta. Puhutaan etätyötiloista tai yhteiskäyttötiloista. Mutta

https://luovalaboratorio.com/tarinat/tyon-murros-ravistelee-maailmaa-balin-suosituin-coworking-paikka-houkuttelee-diginomadeja/

comments powered by Disqus