Tieto päätöksenteossa – Kohti dialogiloikkaa - Sitra

Tiedon ja päätöksen välinen vuoropuhelu on rikki. Viime vuosina vellonut yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta kertoo monista epäonnistumisista ja tulehtuneesta ilmapiiristä. Kesällä 2017 toteuttamamme kyselyn tulokset osoittavat saman. Ongelmia tunnistetaan sekä tiedontuotannossa että päätöksenteossa. Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen edellyttäisi nykyistä kokonaisvaltaisempaa ja Continue reading "Tieto päätöksenteossa – Kohti dialogiloikkaa" →

https://www.sitra.fi/julkaisut/tieto-paatoksenteossa/

comments powered by Disqus