Teollinen Internet: Yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuurien on aika uudistua!

Tuotteiden ja palveluiden digitalisoituminen on kovaa vauhtia muokkaamassa perinteisiä liiketoimintamalleja rikkoen samalla vallitsevat toimialarajat niin elinkeinoelämässä kuin julkishallinnossakin. Uusien reaaliaikaisten mobiilija tiedonhallintateknologioiden ansiosta edistyneet yritykset pystyvät hyppäämään arvoketjussaan ison loikan eteenpäin siirtämällä fokuksensa tuotteiden ja palveluiden (kertaluonteisesta) toimittamisesta asiakkaalle niiden (jatkuvaan) käyttöön asiakkaan tosiaikaisessa ympäristössä. Tässä artikkelissa pohdimme, miten tällaisessa onlinetyyppisessä ympäristössä yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuuri sekä tuote- ja palvelualustojen globaali hallinta tulisi hoitaa. Lisäksi tarkastelemme erityisesti transaktiojärjestelmien roolia osana teollisen internetin muutosta. Analyysimme osoittaa, että tämän tulevaisuuden tietojärjestelmäarkkitehtuurin keskiössä eivät ole perinteiset transaktiojärjestelmät, vaan niiden päälle rakentuvat uudenlaiset, joustavat digitaaliset palvelukerrokset. Lisäksi uskomme, että mobiilitoimialan viimeisimmät ilmiöt, kuten Android-käyttöjärjestelmä sekä avoimeen lähdekoodiin perustuvien järjestelmien hyödyntäminen vaativat erityistä huomiota näissä strategisissa pohdinnoissa. Yrityksissätarvitaan siis aivan uudenlaista ajattelua tietojärjestelmistä ja niiden arkkitehtuurista, kun jatkossa tuotteet ja palvelut rakentuvat niiden päälle.

http://www.etla.fi/wp-content/uploads/STO_lehti_2014_03_ss_19-24-2.pdf

comments powered by Disqus