Syke -workshop 31.10: Tuottavuutta ja tunnettavuutta digitaalisilla työkaluilla

”Asiakkaat vaativat aina vain enemmän ja nopeammin. Markkinointiviestinnän ihanuus ja kauheus onkin siinä, että kaikki informaatio, mitä asiakkaat haluavat, olisi pitänyt olla heillä jo eilen. Tuottavuus asettaa haasteita niin asiakkaillemme kuin meille itsellemmekin. Tuottavuutta on onneksi helppo parantaa digitaalisilla ratkaisulla”, hitsauskoneita ja -ratkaisuja tarjoavan Kemppi Oy:n viestintäjohtaja Päivi Talonen kertoo.

Kemppi on yksi digitaalisuuden hyödyntämisen edelläkävijäyrityksistä, ja Kempissä tehdäänkin paljon suunnitelmallista työtä digitaalisten palvelujen ja markkinointiviestinnän kehittämiseksi. ”Digitaalisuuden hyödyntämisessä on tärkeintä ymmärtää sidosryhmien käyttäytymistä ja heidän tarpeitaan. Kanavista tärkein on yrityksen omat verkkosivut, mutta brändin kehittämiseksi sekä asiakas- ja käyttäjäverkostojen luomiseksi tarvitaan myös sosiaalisen median kanavia, jotka mahdollistavat dialogin syntymisen”, Talonen kertoo. ”Sisällöllisesti taas kannattaa keskittyä tarinoihin, ihmiset elävät niistä. Ja jos kerrot tarinan videon voimin, olet voittaja. Unohda B2B ja B2C – loppujen lopuksi ihminen puhuu kuitenkin aina ihmiselle”, Talonen opastaa.


Voimaa brändäykseen

Teollisuusyrityksille digitaalisten työkalujen suurin voima on brändäyksessä, sillä työkalut auttavat yritystä positioimaan itsensä markkinoilla. Tämän takia muun muassa kartiohammaspyöriä valmistavan Ata Gears Oy:n matka kohti yhteisöllisiä toimintatapoja alkoi brändianalyysillä, jossa kartoitettiin yrityksen verkkonäkyvyyttä ja läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. ”Digitaalisuus mahdollistaa muun muassa asiantuntijaimagon ja verkkonäkyvyyden kasvattamisen, jotka puolestaan auttavat vahvistamaan yrityksen brändiä ja tekemään siitä erottuvamman. Käytännössä tämä tapahtuu lisäämällä yrityksen, asiantuntijoiden ja osaamisen näkyvyyttä verkossa, eli LinkedIn-läsnäoloa, sisältökanavien käyttöönottoa, asiantuntija-artikkelien ja blogien toimittamista, webinaarien järjestämistä ja mikroblogien hyödyntämistä kumppaniverkoston kanssa”, Ata Gearsin markkinointipäällikkö Timo Reunanen kertoo.

Ata Gears haluaa digitaalisten työkalujen avulla palvella asiakkaitaan jatkossa vieläkin paremmin. ”Tuotteidemme laatu ja luotettavuus ovat kunnossa, joten yhdeksi tärkeimmistä kilpailutekijöistämme nouseekin nyt palvelu. Digitaaliset työkalut auttavat meitä parantamaan toimintaamme ja tukevat näin sekä meidän että asiakkaidemme menestystä”, Reunanen sanoo.


Määrätietoisuutta ja suunnitelmallisuutta

Digitaaliset työkalut tarjoavat paljon erilaisia vaihtoehtoja, mikä on pk-sektorille niin onni kuin rasitekin. ”Digitaalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen tarvitaan suunnitelmallisuutta. Uusia työkaluja ei kannata ottaa suin päin käyttöön, vaan yhteisölliset toimintatavat on sidottava yrityksen liiketoiminta- ja markkinointiviestintästrategioihin ja suunnitelmaa on vietävä määrätietoisesti eteenpäin”, Intosome Oy:n toimitusjohtaja Harri Lakkala muistuttaa. ”Pk-yrityksien resurssit ovat usein pienet, mikä hidastaa digitaaliseen maailmaan siirtymistä. Tällöin kannattaakin kääntyä asiantuntijoiden puoleen, jotka auttavat integroidun markkinointiviestintästrategian laatimisessa sekä työkalujen ja toimintatapojen käyttöönottamisessa”, Lakkala jatkaa.

Workshopin esitysvideot löytyvät Sykkeen Youtube –kanavalta osoitteesta: https://www.youtube.com/user/insyke1/videos

Esityksissä näytetyt kalvot ja seminaarin yhteenvedon löydät osoitteesta: https://drive.google.com/folderview?id=0B3f29pLlRRlwdDhMS0tvc3JQejA&usp=sharing

Suuret kiitokset kaikille mukana olleille erittäin aktiivisista keskusteluista. Niitä jatketaan Sykkeen linkedIn –ryhmässä: https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=6646205

comments powered by Disqus