Suomalainen johtaminen on suoraselkäistä ja rehellistä, mutta siitä puuttuu aito dialogisuus

Työelämä 2020 -hankkeessa käännettiin vuoden vaihteessa katse johtamiseen ja johtajuuteen. Halusimme lisätä yhteistä ymmärrystä suomalaisen johtamisen ominaispiirteistä ja pohtia mahdollisuuksia hyödyntää näitä voimakkaammin suomalaisen työelämäbrändin rakentamisessa.

http://tyoelama2020.fi/ajankohtaista/blogit/tyoelaman_muutoksentekijat/suomalainen_johtaminen_on_suoraselkaista_ja_rehellista_mutta_siita_puuttuu_aito_dialogisuus.5341.blog

comments powered by Disqus