SPEED loppuraportti

SPEED-hankkeen tavoitteena oli pyrkiä vastaamaan ekosysteemien eritasoisiin mittaamisen ja kehittämisen haasteisiin (yritystaso/yritysten välinen taso, ekosysteemitaso, politiikkataso), jotka liittyvät ekosysteemien systeemiseen ja dynaamiseen luonteeseen uudenlaisilla erityisesti verkostoanalyysin ja visualisoinnin sekä systeemianalyysin ja simuloinnin keinoilla, ja näiden uudenlaisilla yhdistelmillä. Näiden lisäksi tavoitteena oli tunnistaa myös esimerkiksi uudenlaisia dynaamisia keinoja kiinnittää eri toimijoita, muiden muassa asiakkaita ja kumppaneita, ekosysteemeihin erityisesti joukkoistamisen ja sosiaalisen median keinoin. Hankkeessa pyrittiin kehittämään edellä mainituin keinoin erilaisia tapoja ymmärtää ja kehittää ekosysteemejä, ja jopa ennakoida ekosysteemien kehittymistä, ja pyrittiin kehittämään uudenlaisia edellä mainittuihin keinoihin perustuvia ekosysteemien mittaamistapoja, mittareita ja indikaattoreita, ja hyödyntämään tässä myös uudenlaisia tietolähteitä.

http://www.tut.fi/novi/?p=2459

Laajemmin SPEED-hankkeen tuloksiin voi tutustua mediaseinältä: http://www.pearltrees.com/t/speed/id12552540

 

comments powered by Disqus