Pilottitutkimus vahvisti: Digitaalinen tunnetilan ja stressitasojen mittaaminen yhdistettynä videotutkimukseen antoi syvempää asiakasymmärrystä.

Rinnekoti ja Sailer Oy käynnistivät toukokuussa 2018 ainutlaatuisen pilottitutkimuksen, jossa yhdistettiin digitaalinen tunteiden ja stressitasojen mittaaminen videografiseen laadulliseen tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin asiakkaan tunteita ja sitä kautta luoda parempaa asiakasymmärrystä. Tutkimuksessa käytettiin viikon ajan älysormusta*, joka mittasi sympaattisen hermoston toimintaa. Pilotti-tutkimuksessa mukana oli kolme vaikeasti kehitysvammaista henkilöä, joilla on vaikeuksia puheentuottamisessa ja kommunikoinnissa, sekä kuusi heidän kanssaan työskentelevää ohjaajaa.

https://www.rinnekoti.fi/ajankohtaista/artikkeli/pilottitutkimus-vahvisti-digitaalinen-tunnetilan-ja-stressitasojen-mittaaminen-yhdistettyna-videotutkimukseen-antoi-syvempaa-asiakasymmarrysta..html

comments powered by Disqus