Luovat yksilöt eivät takaa menestystä | STT Info

Luovuutta ja innovatiivisuutta pidetään tärkeinä uudistumisen ja kilpailukyvyn lähteinä, mutta niiden käyttöönotto työelämässä on haasteellista. Helsingin yliopiston tutkija Petro Poutanen esittää väitöskirjassaan, että työelämän luovuuden kannalta keskeisiä ovat taidot toimia yhdessä ja hyödyntää ihmisten erilaisuutta tehokkaan viestinnän avulla.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/luovat-yksilot-eivat-takaa-menestysta?publisherId=3747&releaseId=47585571

comments powered by Disqus