Läpikäymisen pedagogiikka – The Pedagogy of Walking Through

Jo jonkin aikaa, ainakin 1990-luvulta lähtien, olemme alkaneet nimittää teorian opettamista asioiden läpikäymiseksi. Oikeastaan puhumme läpikäymisestä sujuvasti minkä tahansa opetustilanteen yhteydessä. Läpikäymisen pedagogiikassa asiat esitetään kiireisesti ja ne jäävät taakse. Sisältöä ei ehditä omaksua. Asiat muistetaan tentin tai tehtävän suorituksen ajan ja sitten ne unohdetaan. Sisältö käytiin läpi. Läpikäymisen kieli on synnyttänyt läpikäymisen pedagogiikan, jossa suuren asiamäärän nopeaa esittämistä pidetään luonnollisena asiana, jopa ainoana mahdollisena opetuksen tapana. Läpikäymisen pedagogiikka on meissä kaikissa. Se ohjaa salakavalasti opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Se erehdyttää opettajan tyytymään siihen, että asiat saadaan esiteltyä tai näytettyä opiskelijoille. Opiskelija omalta osaltaan on iloinen, jos ehtii kahlata aineiston läpi suoritusta varten. Opettajan tehtävä on auttaa opiskelijoita ymmärtämään asioita ja niiden välisiä yhteyksiä. Tästä syystä olisi oikeampaa puhua asioiden käsittelemisestä. Kun asioita käsitellään opiskelijoiden kanssa, niistä syntyy omakohtainen kokemus ja näkemys. Muitakin hyviä vaihtoehtoja on. Asioihin voidaan syventyä. Asioita voidaan työstää yhdessä ja pohtia yhdessä. Opettaja voi aloittaa opetuksen lupaamalla auttaa opiskelijoita ymmärtämään opetettavana olevia asioita. Tämä opetusvideo on tarkoitettu pedagogisen koulutuksen tueksi. Se voidaan katsoa yhdessä opiskelijoiden kanssa ryhmätyön johdannoksi tai keskustelun virittäjäksi. Läpikäymisen pedagogiikka on käsitteenä tarkoitettu virittämään opetusosaamista edistävää keskustelua ja pohdintaa ainakin seuraavista teemoista: - opetuksen laatu - oppimista edistävät opetusmenetelmät - opetukseen ja oppimiseen liittyvä ajankäyttö - opiskelijan oppimisorientaatiot - opetuksen ja opiskelun piilevät käytänteet ja piilo-opetussuunnitelma For a while now we have used the word “browsing” in connection with information, teaching and learning theories. In fact, we talk about “browsing” instead of learning in nearly every learning situation. This language of glimpsing, thumbing through, cursory examining and browsing has created a virtual new way of pedagogy where presenting a huge amount of data as rapidly as possibly is considered a virtue; in fact it is seen as the only way of modern teaching. This mistaken view acts as a devious guide in the designing and carrying out of teaching. It lures the teacher into being happy just showing the data to students. The student will be happy if he/she manages to browse through or cram the given data for the sake of an exam. The pedagogy of browsing is a term created to aid discussion about teaching competence and reflection of a variety of subjects, including the following: - Quality of education - Teaching methods that aid learning - Time management in teaching and learning - Learning orientation for students - Secret practises of teaching and studying and hidden agendas Videon lisenssi – video license: CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

https://youtube.com/watch?v=BSxZZthxpKo

comments powered by Disqus