Läpidigitalisoitunut maailma, virtuaalinen tulevaisuus keskuudessamme, TrendWikiä hyödyntävä raportti

Tämä on kertomus digitaalisesta maailmasta. Se syntyi pienenä ohjelmoitavana mik-roprosessorina Kaliforniassa 1970 -luvun alussa. Neljässä vuosikymmenessä siitä on kasvanut digitaalinen maailma, joka ympäröi meitä kaikkialla. Se on muuttanut radikaalisti monia elämän käytäntöjä ja tulee mullistamaan elinympäristömme, elämäämme, sen instituutiot ja tavat tarkastella maailmaa vielä perusteellisemmin. Digitaalinen maailma on kaukana teollisen tuolla puolen.

Tässä raportissa digitaalista maailmaa katsotaan konkreettisten, muuttuneiden ja muuttuvien käytäntöjen kautta. Niiden avulla rakennetaan alustavaa synteesiä avuksi tulevan tähyilyyn. 

https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/lapidigitalisoitunut_maailma_virtuaalinen_tulevaisuus_keskuudessamme_trendwikia_hyodyntava_raportti.98033.xhtml

comments powered by Disqus