Johtaminen on viestintää: Miten digitaalisuus muuttaa sitä? - Digitalisaatio

Millaista viestintää digitaalisaatio edellyttää johtajalta? Osaavatko johtajat hyödyntää uusia mahdollisuuksia, vai vallitseeko yrityksissä peräti viestinnällinen tyhjiö? Heikki Halme keskusteli johtajuuden murroksesta väitöskirjansa tehneen konsultti Jukka Saksin kanssa. Johtaja ei voi johtaa ilman viestintää. Johtajan kyky vaikuttaa työntekijöihin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin on sidoksissa vuorovaikutustaitoihin ja halukkuuteen käyttää niitä. Spindoctor konsulttiyrityksen toimitusjohtaja Jukka Saksi on lanseerannut käsitteen …

http://digitaalinenpolku.fi/johtaminen-viestintaa-miten-digitaalisuus-muuttaa-sita/

comments powered by Disqus