Innostuksella eteenpäin! | LUONTAISET TAIPUMUKSET

Kirjoittaja: FM, KM, ammatillinen erityisopettaja, LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja Sanna Wenström toimii ammatillisen koulutuksen ja erityisopetuksen kehittämistehtävissä ja tutkii, kouluttaa ja kirjoittaa innostukseen ja muihin positiiviseen psykologiaan liittyvistä aiheista. Innostusta on kautta aikojen pidetty hyvän opettajan ominaispiirteenä. Opettajan innostuksella on myös tutkimusten mukaan vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen ja motivaatioon. Omasta ammattialastaan innostunut opettaja toimii myös opiskelijalle tärkeänä roolimallina ajatellen työelämää, jossa tarvitaan innostuneita osaajia, jotka haluavat koko ajan kehittyä ja oppia uutta. Tutkin ammatillisen koulutuksen opettajien työssään kokemaa innostusta kasvatustieteen pro gradu -työssäni (Wenström, 2017). Selvitin, kuinka innostuneita opettajat ovat työstään, miten he kokevat innostuksensa ilmenevän sekä minkälaiset tekijät innostukseen vaikuttavat. Hyvä uutinen on, että muutamaa lukuun ottamatta 103

http://luontaisettaipumukset.fi/2017/07/11/innostuksella-eteenpain/

comments powered by Disqus