EK:n yrityskysely: Alkuvaiheen vientiyritykset kaipaavat lisää standardoinnin neuvontaa - Elinkeinoelämän keskusliitto

Vientiyritysten määrä on noussut 22 000 yrityksen ennätystasolle. Samalla kansainvälistymistä tukevien palveluiden tarve kasvaa ja pirstaloituu entisestään riippuen yrityksen koosta ja kehitysvaiheesta. Matalan kynnyksen standardointineuvonta olisi keino vauhdittaa pk-sektorin kansainvälistymistä.

https://ek.fi/ajankohtaista/2018/01/19/ekn-yrityskysely-alkuvaiheen-vientiyritykset-kaipaavat-lisaa-standardoinnin-neuvontaa/

comments powered by Disqus