Digitekniikka estää kaivoskoneiden törmäykset - Uusiteknologia.fi

Tampereen teknillisessä yliopistossa on kehitetty älykkäitä robottijärjestelmiä kaivosten autonomisiin työkoneisiin. DI Tuomo Kivelä kehitti työssä menetelmiä, jotka muun muassa estävät kaivosrobotteja törmäämästä toisiinsa. Työ on tehty yhteistyössä Sandvikin kanssa.

https://www.uusiteknologia.fi/2017/12/08/digitekniikka-estaa-kaivoskoneiden-tormaykset/

comments powered by Disqus