Open collaboration, open interfaces, open ecosystems... "Openness" is a word that is used a lot in many different contexts. But what exactly is openness for our industry? What does it signify for us? Here are four key definitions that encapsulate what we mean by this word, and what makes it so important for Kalmar as a company. My target is that when you see the name Kalmar, you will think about the word “open” or ”openness”.

Lue lisää

Suomalaisten tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten on varauduttava siihen, että jatkossa yhä suurempi osa EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta voi kohdistua yhteishankkeisiin. EU korostaa rahoitettavien hankkeiden vaikuttavuutta, mikä nostanee yritykset entistä tärkeämmiksi osapuoliksi.

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2018/01/15/kilpailu-eun-tutkimus-ja-innovaatiorahoituksesta-kiristyy/

Vientiyritysten määrä on noussut 22 000 yrityksen ennätystasolle. Samalla kansainvälistymistä tukevien palveluiden tarve kasvaa ja pirstaloituu entisestään riippuen yrityksen koosta ja kehitysvaiheesta. Matalan kynnyksen standardointineuvonta olisi keino vauhdittaa pk-sektorin kansainvälistymistä.

https://ek.fi/ajankohtaista/2018/01/19/ekn-yrityskysely-alkuvaiheen-vientiyritykset-kaipaavat-lisaa-standardoinnin-neuvontaa/

Vientiyritysten määrä on noussut 22 000 yrityksen ennätystasolle. Samalla kansainvälistymistä tukevien palveluiden tarve kasvaa ja pirstaloituu entisestään riippuen yrityksen koosta ja kehitysvaiheesta. Matalan kynnyksen standardointineuvonta olisi keino vauhdittaa pk-sektorin kansainvälistymistä.

https://ek.fi/ajankohtaista/2018/01/19/ekn-yrityskysely-alkuvaiheen-vientiyritykset-kaipaavat-lisaa-standardoinnin-neuvontaa/

Ladataan…