SYKE-projekti

Syke -verkoston ensimmäisenä varsinaisen yhteisprojektina toteutettiin 2014 Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelman kokeilu yhteisöllisen sosiaalisen median paremmasta hyödyntämisestä teollisuusyritysten liiketoiminnan kehittämisessä (SYKE -projekti).

Projekti antoi teollisuusyrityksille konkreettisia malleja ja parhaita käytäntöjä, joiden avulla ne voivat tehokkaasti hyödyntää digitaalisia toimintatapoja. Projektin aikana koottiin ja kirjattiin käytännön esimerkkejä ja hyviä toimintatapoja yrityksistä, jotka ovat jo ottaneet yhteisöllisiä toimintatapoja käyttöön. Lisäksi projektissa luotiin työkaluja yhteisöllisten toimintatapojen hyötyjen mittaamiseen.

Projektissa järjestettiin kaikille avoimia seminaareja, joissa tutustuttiin aiheeseen esimerkkien ja edelläkävijäyritysten kokemusten kautta sekä jaettiin asiantuntijoiden tietotaitoa. Lisäksi tälle verkkosivulle, SYKE LinkedIn-ryhmään ja Twitteriin (#insyke) koottiin tietopaketti teollisuusyritysten tueksi. Vuoden varrella järjestettiin myös osallistavia työpajoja, joissa projektissa mukana oleva yritysryhmä kävi läpi yhteisöllisten toimintatapojen tarjoamia mahdollisuuksia ryhmän jäsenten näkökulmasta.

Seminaarien ja työpajojen lisäksi SYKE-projektissa toteutettiin muutamia yrityspilotteja, joihin kuuluu joko toimintatapojen kartoitus tai työkalujen käytännön kokeilu. Kartoituksessa selvitettiin pilottiyrityksen nykytilanne, tunnistettiin digitaalisten työkalujen mahdolliset käyttöalueet ja käyttöönottoon vaikuttavat asiat sekä annettiin suosituksia kehittämistoimista. Käytännön kokeilussa otettiin jokin digitaalinen työkalu tuetusti käyttöön pilottikohteessa.

SYKE -projektin toteutettiin Intosomen, Hermia Groupin ja Tampereen teknillisen yliopiston Novi- ja CITER-tutkimusryhmien yhteisprojektina. Projektia rahoitti Tekesin Liideri-ohjelma.

Tämä ns. SYKE -projekti on varsinaisesti päättynyt.Projektin loppuraportti julkaistiin Tekesin julkaisusarjassa ja on ladattavissa Tekesin sivuilta: Teollisuusyrityksen digipolku – Tekesin katsaus 319/2015. Projektin Tulokset on koottu myös Digipolku-infograafiksi