Mikä on SYKE

Teollisuusyritykset eri puolilla maailmaa ovat saaneet suuria, mitattuja kilpailuetuja ottamalla käyttöön digitaalisia työkaluja ja yhteisöllisiä toimintatapoja. Ne ovat esimerkiksi parantaneet tuottavuutta ja laatua, poistaneet päällekkäistä ja tarpeetonta tekemistä ja parantaneet tiedon kulkua sekä yrityksen sisällä että asiakkaan ja toimittajan välillä.

Teollisuus ei kuitenkaan vielä hyödynnä digitaalisia työkaluja tehokkaasti. SYKE auttaa teollisuusyrityksiä ymmärtämään työkalujen tarjoamat mahdollisuudet ja kehittämään omia yhteisöllisiä toimintatapojaan.

Digitalisaation avulla tuottavuutta ja työhyvinvointia teollisuuteen

SYKE antaa teollisuusyrityksille konkreettisia malleja ja parhaita käytäntöjä, joiden avulla ne voivat tehokkaasti hyödyntää digitaalisia toimintatapoja. Yhteistyössä kootaan ja kirjataan käytännön esimerkkejä ja hyviä toimintatapoja yrityksistä, jotka ovat jo ottaneet yhteisöllisiä toimintatapoja käyttöön. 

Yhteistyössä järjestetään kaikille avoimia seminaareja ja työpajoja, joissa tutustutaan aiheeseen esimerkkien ja edelläkävijäyritysten kokemusten kautta sekä jaetaan asiantuntijoiden tietotaitoa. Lisäksi näille Sykkeen verkkosivulle kootaan tietopaketti teollisuusyritysten tueksi. Yhteisissä keskustelufoorumeissa (Some-Teollisuudessa LinkedIn -ryhmä, SYKE LinkedIn-ryhmä) ja Twitterissä (#insyke, #digisyke) käydään alan toimijoiden välistä keskustelua digitalisaation haasteista ja mahdollisuuksista.

Avointa verkostoyhteistyötä ja kehityshankkeita

Syke verkoston toimijat ovat myös  mukana koordinoimassa ja toteuttamassa alan kehittämishankkeita. Näiden kautta verkoston toimijat saavat tukea omien käyttöönottohankkeiden suunnitteluun ja niissä tarvittavaan ulkopuolisen osaamisen, resurssien ja  rahoituksen hakemiseen. 

Parhaillaan käynnissä olevia hankkeita:

Päättyneita hankkeita:

- Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelman kokeilu yhteisöllisen sosiaalisen median paremmasta hyödyntämisestä teollisuusyritysten liiketoiminnan kehittämisessä (Syke -projekti).

Projektin loppuraportti julkaistiin Tekesin julkaisusarjassa ja on ladattavissa Tekesin sivuilta: Teollisuusyrityksen digipolku – Tekesin katsaus 319/2015.

Projektin Tulokset on koottu myös Digipolku-infograafiksi

- KV -Syke projekti

Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle -raportti sisältää 8 case-kuvausta digitalisaation hyödyntämisestä teollisuuskontekstissa.Esimerkkien tavoitteena on auttaa suomalaisia pk-teollisuusyrityksiä ymmärtämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia sekä antaa yrityksille uusia ideoita liiketoimintansa kehittämiseen : bit.ly/digiesimerkkeja-teollisuudelle