KV-SYKE – kansainvälistä sykettä teollisuusyritysten uudistamiseen

 

Tiedätkö yrityksen, joka on uudistanut liiketoimintaansa digitalisaation avulla? Esimerkiksi loikannut arvoketjussa ylöspäin, laajentanut liiketoimintaansa uudelle alueelle tai merkittävästi tehostanut omaa toimintaansa? Esimerkin, johon tutustumisesta olisi konkreettista hyötyä teollisuusyritysten johdolle ja joka poikisi uutta ajattelua ja näkökulmia tämän päivän digitalisoituvassa maailmassa?

KV-SYKE – kansainvälistä sykettä teollisuusyritysten uudistamiseen -projekti etsi kansainvälisiä teollisuusyrityksille relevantteja esimerkkejä liiketoiminnan uudistamisesta nykypäivän digitalisoituvassa maailmassa.

 

KV -Syke projektin loppuraportti:

Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle -raportti sisältää 8 case-kuvausta digitalisaation hyödyntämisestä teollisuuskontekstissa.Esimerkkien tavoitteena on auttaa suomalaisia pk-teollisuusyrityksiä ymmärtämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia sekä antaa yrityksille uusia ideoita liiketoimintansa kehittämiseen : bit.ly/digiesimerkkeja-teollisuudelle

 

Mitä KV -Syke projektissa tehtiin:

KV-SYKE-projekti tulee keräämään ja analysoimaan kiinnostavimmat esimerkit sekä levittämään tulokset suomalaisille teollisuusyrityksille auttamaan niiden uudistumisessa. Projektin aluksi keräämme vinkkejä uudistuneista yrityksistä, jotta voisimme poimia kiinnostavimmat esimerkit.

Parhaiden esimerkkien löytämiseksi pyydämme sinulta vihjeitä joko:

  1. yrityksistä, jotka ovat onnistuneet liiketoimintansa uudistamisessa digitalisaation avulla, tai
  2. tietolähteistä – kuten tutkijat, uutisartikkelit tai verkkosivustot – joiden kautta yritysesimerkkejä voisi löytää.

Voit antaa vinkin meille joko vinkkilomakkeen kautta (http://bit.ly/kvsyke-kysely) tai Twitterissä tunnisteella #kvsyke.

Projektin toteuttaa digitalisaation asiantuntijayritys Intosome Oy osana Team Finlandin Future Watch -toimintaa (http://bit.ly/team-finland-future-watch), joka tarjoaa yrityksille näkymiä kansainvälisistä liiketoimintamahdollisuuksista 2–5 vuoden aikajänteellä.

Lisätietoa projektista:

  • projektin verkkosivulla: http://insyke.fi/kv-syke,
  • toimitusjohtaja Harri Lakkala – Intosome Oy (045 - 260 3884, harri.lakkala@intosome.fi),
  • ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen – Tekes / Liideri (029 - 505 5949, nuppu.rouhiainen@tekes.fi) tai
  • asiantuntija Laura Nurmi – Tekes / Future Watch (029 - 505 5623, laura.nurmi@tekes.fi).

Kiitos avustasi projektitiimin ja Team Finlandin puolesta!

 

Verkkokysely

Voit kertoa yritysesimerkeistä tai vinkkilähteistä täällä: http://bit.ly/kvsyke-kysely.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Pitääkö esimerkkiyrityksen olla teollisuusyritys? – Ei, mutta esimerkin täytyy olla hyödyllinen teollisuusyrityksille eli siinä täytyy olla jokin teollisuuden näkökulmasta kiinnostava asia.

Mistä maasta yrityksen tulisi olla? – Yrityksen maantieteellisellä sijainnilla ei sinänsä ole väliä, mutta toivomme esimerkkejä ainakin Keski-Euroopasta, muista Pohjoismaista ja USAsta.

Onko esimerkin pakko olla ulkomailta, vai voiko se olla myös suomalainen? – Projektin tavoitteena on löytyy kansainvälisiä esimerkkejä, mutta jos kotimaasta löytyy todella hyvä yrityscase, voimme hyvin tehdä poikkeuksen. Olisi kuitenkin mukavaa, jos esimerkkiin sisältyisi jonkinlainen kansainvälinen ulottuvuus.

Miten valitsette tarkemmin läpikäytävät esimerkit? – Projektille kootaan sparrausryhmä, joka auttaa valitsemaan analysoitavat yritysesimerkit kerättyjen vihjeiden perusteella. Ryhmässä on mukana sekä teollisuusyrityksiä että teollisuuden uudistamista edistäviä tahoja, kuten Tekes ja Teknologiateollisuus ry.

Millainen on hyvä esimerkki? – Hyvä esimerkki herättää ajatuksia ja rohkaisee yritysjohtoa miettimään uusia mahdollisuuksia. Sen täytyy myös olla rinnastettavissa teollisuusliiketoimintaan, jotta esimerkkiä ei voi tyrmätä miettimättä aihetta tarkemmin.

Mitä tietoja tarvitsette esimerkeistä tässä vaiheessa? – Toivomme, että voit kirjoittaa tiiviin kuvauksen yrityksen tekemästä uudistumisesta sekä lyhyen perustelun siitä, miksi esimerkki pitäisi saada suomalaisten teollisuusyritysten tietoon.

Miten tuloksia hyödynnetään ja levitetään? - Poimimme vinkkien perusteella parhaat esimerkit, jotka analysoimme ja dokumentoimme case-kuvauksiksi. Kuvaukset tullaan jakamaan verkossa. Projektin päätteeksi järjestetään myös seminaari, jossa tulokset esitellään.