DigiSyke

Teollisuusyritykset eri puolilla maailmaa ovat saaneet suuria mitattuja kilpailuetuja ottamalla käyttöön digitaalisia menetelmiä ja työkaluja sekä tosiaikaiseen dataan perustuvaa analytiikkaa. Ne ovat esimerkiksi parantaneet tuottavuutta ja laatua, poistaneet päällekkäistä ja tarpeetonta tekemistä ja parantaneet tiedon kulkua sekä yrityksen sisällä että asiakkaan ja toimittajan välillä. Samalla kun digitalisaation myötä työn tehokkuus ja tuottavuus kasvaa, parempi toiminnan joustavuus ja läpinäkyvyys lisää ymmärrystä työn tavoitteista, merkityksestä ja vaikutuksista. Tämä puolestaan edistää luottamusta, yhteistyötä sekä tiedonkulkua, mikä puolestaan vaikuttaa lukuisten tutkimusten perusteella suoraan työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen työpaikoilla tehtaan operatiiviselta tasolta aina ylimpään johtoon saakka.

Hankkeen sähköinen esite: http://www.esitteemme.fi/hermia_group/WebView/

DigiSyke on ESR -rahoitteinen Hermia Groupin, Tampereen teknillisen yliopiston Novi -tutkimuskeskuksen, Tampereen Yliopiston Synergos tutkimus- ja koulutuskeskuksen, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksein ja Savonia AMK:n yhteisprojekti, joka tarjoaa teollisuusyrityksille malleja ja käytäntöjä digitaalisten toimintatapojen hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

DigiSyke kehittämisalueet

Projekti tarjoaa tietoa ja tukea yrityksen omien käyttöönottohankkeiden suunnitteluun, ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen sekä yhdistää yrityksen ja sen tavoitetta tukevan yhteistyökumppanin tai muun tarvittavan ulkoisen osaamisen. Digitalisaatiosta kiinnostuneille yrityksille, DigiSyke järjestää avoimia seminaareja ja osallistavia työpajoja.

Digitalisoitumiseen liittyvä ansaintalogiikoiden, työtapojen ja organisaatioiden muutos on monella tavalla yhteydessä työntekijöiden hyvinvointiin. Uudet välineet voivat helpottaa työtä tai esimerkiksi työn ja muun elämän yhteensovittamista, mutta niiden hallitsematon ja epätarkoituksenmukainen käyttö voi myös kuormittaa. Viimeaikoina onkin noussut esille ns. informaatioergonomian näkökulma.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ja tulokset

  1. Yrityskohtaiset kehitys- ja koulutushankkeet
  2. Teollisuuden ja IT-alan toimijoita osallistava tarpeita ja tarjontaa yhdistävä alan verkosto- ja kehittämisyhteistyö
    - workshopit ja seminaarit
    - kokemustenvaihto ja aihealueen tietämyksen kerääminen ja jakaminen verkossa
    - tarpeita ja tarjontaa yhdistävä verkostoyhteistyö

Kuinka Mukaan DigiSyke hankkeeseen ?

Olet lämpimästi tervetullut mukaan hankkeen järjestämiin erilaisiin avoimiin tilaisuuksin sekä vaihtamaan kokemuksia digitalisaation haasteista ja mahdollisuuksista myös DigiSyke -hankkeen verkkosivuilla: www.insyke.fi  tai hankkeen ylläpitämässä Some teollisuudessa linkedIn -ryhmässä: linkd.in/someteollisuudessa

Jos organisaatiollasi on aihealueen kehittämistarpeita tai olette jä käynnistäneet kehittämistoimenpiteitä, DigiSyke -projekti voi tarjota tietoa, kontakteja, osaamista ja rahoitusta kehittämistyönne tueksi.

Tulemme erittäin mielellämme kertomaan lisää DigiSykkeen tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista ja keskustelemaan konkreettisesta hanke- ja kehittämisyhteistyöstä

Hermia Group / Innovaatio Oy Uusi Tehdas
Timo Rainio
timo.rainio@newfactory.fi
0500 736 605

Tampereen teknillinen yliopisto
Jari Jussila
jari.j.jussila@tut.fi
040 849 0470

Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Riitta-Liisa Larjovuori
riitta-liisa.larjovuori@uta.fi
050 433 6260

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Kai Kärkkäinen
kai.karkkainen@savonia.fi
044 785 6297

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Kimmo Haapea
kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi
044 036 1613

digisyke partnerit